Teknisk analys ur ett dagperspektiv

Stödnivån vid 1447 har nu spräckts och kursen har med andra ord fallit ner ur konsolideringens golv, denna nivå omvandlas nu till ett motstånd.
Närmaste stöd finner vi som jag nämnde i föregående analys omkring 1427 punkter som är en nivå från en föregående topp.

Läs den tidigare analysen som publicerades den 9:e december.

Indikatorer såsom RSI, Stockhastic och MACD börjar närma sig översålda nivåer men ingen av indikatorerna är där än och ingen visar hittills på någon form av omslag till positiv riktning. Alltså ser vi ingen köpsignal i dagsläget.

omxs30 dag

(Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs med hos IG.)

[su_divider]

Veckoperspektiv

Ur veckoperspektivet befinner sig fortfarande indikatorer inom överköpta regioner. Vi kan även se tydligt attkursen befinner sig vid taket av en trendkanal samt Bollingerbandet.

Nuvarande stöd att bevaka är 1427 och motstånd, i form av ett föregående stöd i konsolideringsformationen, finner vi vid 1447 punkter.
Vi ser alltså ingen köpsignal i dagsläget utan istället fick vi en kortsiktig säljsignal då 1447 spräcktes. Ännu en säljsignal får vi om kursen faller igenom stödet vid 1427.

1212Sverige30 Cash (20 SEK Minikontrakt) (-)

(Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs med hos IG.)

[su_divider]

Månadsperspektiv

Jag vill återigen påpeka att den långsiktiga trenden är positiv och det ser vi tydligast om vi kikar på månadsgrafen. Vi ser hur OMX siktar mot den föregående toppen som ligger vid 1546 punkter, men innan det har vi det jämna 1500 att passera.

m1212