Fröken Börs

Aktieblogg med fokus på analysering av aktier och index, i huvudsak teknisk analys
Utvald bild

Pris och Volym

[column type=”1/2″]

Vad är ett pris?

Pris är något som beräknas genom samspelet mellan utbud och efterfrågan. Detta är marknadens två grundläggande komponenter för att över huvud taget kunna bilda ett marknadspris. Ingen av komponenterna kan uteslutas då balansen skulle försvinna och möjligheten för en affär lika så.

Utan köpare finns det ingen säljare och vice versa.

För att det ska kunna ske ett utbyte av exempelvis en vara eller tjänst krävs det att dessa två parter är överens om ett gemensamt pris för bytet och detta gemensamt bestämda pris kallas på engelska för ”equilibrium price”, och det är något som vi ser på börsen varje dag.[/column][column type=”1/2″ last=”true”] 
 economics_hsc[/column]

 
 
 
[clear]

Volym

Volymen motsvarar den totala handeln eller mängd avtal som bytt ägare under en handelsperiod, exempelvis en dag. Ju större handel och mängd ägarbyten som sker desto högre blir då självaste handelsvolymen. Volym är något som ofta syns som staplar i en aktiegraf och en hög volymstapel visar det varit hög intensitet eller tryck under dagen och att många värdepapper bytt ägare.

Man brukar kunna säga att ju högre volym, desto mer kan man förvänta sig att trenden fortsätter i samma riktning än att den skulle vända om. Volym är också en viktig indikator som kan användas vid utbrott genom exempelvis stöd-eller motståndslinjer, då ett utbrott med hög volym bekräftar upp- eller nergången och svag volym kan indikera på att signalen är falsk.

Något man ofta hör i denna bransch är att ”det finns inga köpare” och liknande uttryck. Detta är dock endast uttryck och har ingen egentlig sanning rent konkret då vi vet att det måste finnas köpare och säljare för att en affär ska kunna genomföras. Alltså finns det alltid lika stor mängd av säljare som antalet köpare, trots vilket håll aktiepriset går åt och hur hög eller låg volymen än är. Skulle det exempelvis inte finnas någon säljare som är villig att släppa och sälja sina aktier så har ju köparen inga aktier att köpa – och då kan ingen affär genomföras.

Summering: Om en aktie stiger kraftigt och volymen lika så, är det lätt att missta sig och tro att det är fler köpare som är på hugget än mängden säljare. Men riktigt så är det inte då det finns precis lika många av både köpare och säljare eftersom avtalen bara skiftar ägare.

handshake1_3219777k