Fröken Börs

Aktieblogg med fokus på analysering av aktier och index, i huvudsak teknisk analys
Utvald bild

Rektangelformation

En konsolidering i den pågående trenden kan vara en så kallad rektangelformation och denna formation ger både köp- och säljsignal när kursen gör utbrott från formationen

 

Rektangelformationen är en typ av fortsättningsformation som kan uppdagas i både en positiv såväl som negativ trend. Då det just är en fortsättningsformation symboliserar denna rektangel att trenden, efter att formationen är passerad, oftast fortsätter i den tidigare riktning som kursen var i innan.
Anledningen varför en rektangel bildas kan bero på en viss oro mellan köpare och säljare som resulterar i att aktiekursen utvecklas sidledes under en kortare period, en så kallad konsolidering. Utbudet- och efterfrågan är alltså i samma nivå och köpare och säljare kanske väntar på ny information och är därför avvaktande.

Denna formation bildar ett stöd och ett motstånd där taket som kursen studsar ner ifrån agerar motstånd och golvet som knuffar upp kursen agerar stöd. En rektangel kan bildas i vilken tidsupplösning som helt, allt från 1-minutersdiagram till veckodiagram och något som kan gärna ses vid ett utbrott är ökad volym då de bekräftar utbrottet och minimerar risken att det är en falsk signal.

Bullish: Den positiva rektangelformationen bildas när kursen som befinner sig i positiv trend tar en paus för att gå in i självaste ”rektangeln”, konsolideringsfasen. Efter att kursen pendlat mellan taket (motståndet) och golvet (stödet) i rektangeln är oddsen högre att kursen bryter upp genom taket än tvärtom. När detta sker utlöser det en köpsignal och det som ofta kan ske efter ett sådant utbrott är att kursen ganska tätt efter gör en kortare negativ rekyl för att testa det gamla motståndet som nu istället agerar som stöd, detta ger ytterligare ett köpläge om man skulle missat självaste utbrottet.

Bearish: Den negativa rektangelformationen fungerar precis på samma sätt som den positiva men ”tvärtom” då formationen istället uppdagas i en negativ trend. Och i den negativa rektangelformationen utlöses istället en säljsignal när kursen bryter ner genom rektangelns golv (stöd) och kan ge åter säljsignal vid eventuell pullback mot den nya motståndslinjen som tidigare agerade som stöd.

Skulle ändå kursen mot ”alla odds” bryta upp- eller ner i motsatt riktning som rektangelformationen i vanliga fall brukar resultera till ger det sälj- och köpsignal. Om kursen i en bullish rektangel ändå faller ner genom golvet utlöser det en säljsignal då golvet agerar stöd – och när en stödlinje punkteras ger det säljsignal. Desamma gäller för en bearsih rektangel, om kursen bryter upp genom motståndet ger det köpsignal. Dessa signaler bör man dock se som relativt svaga och speciellt om dem sker med låg volym.

 

Bullish rektangelformation Bearish rektangelformation

Exempel på rektangelformationer

exempel-bullish-rektangel exempel-bearish-rektangel