omx

Under flertalet börsdagar har vi nu sett en sidledes utveckling i OMX, en så kallad konsolidering. En inte allt för oväntad utveckling efter en så kraftig snabb stigning sedan fallet i september/oktober.

Konsolideringen har bildat ett stöd kring 1447 och ett motstånd vid 1475. I skrivande stund befinner sig kursen vid den nämnda stödnivån och om denna bryts kan det ge en kortsiktig säljsignal.

Det bör inte tolkas negativt ur ett långsiktigare perspektiv då den långa trenden är fortsatt positiv samt så ser vi hur alla MA (glidande medelvärden) pekar positivt utom det allra kortsiktigaste på 10 perioder. (Dessa nivåer kan också användas som stöd och motstånd.)

Ser vi till de glidande medelvärden så har kursen fallit igenom både MA10 och MA20 under dagen. Vilket även det kan ses som en kortsiktig säljsignal.

(Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs mer hos IG.)

[su_divider divider_color=”#24890d” link_color=”#24890d”]

omx

Ur ett veckoperspektiv kan vi se hur flertalet indikatorer pekar på att kursen anses vara överköpt och även det kan vara en signal på kommande rekyl – vilket kan ge kommande entrymöjligheter.

Närmaste stödnivå under konsolideringens stöd/golv finner vi vid 1427 sedan den tidigare toppen i september.

[su_divider divider_color=”#24890d” link_color=”#24890d”]

Vi får se om säljarna nu är laddade för att sälja av under en period och att kursen indikeras på översålda nivåer som ger köparna tillbaka sin dominans även i det korta perspektivet.

Att gå lång i en period då kursen utvecklas sidledes (konsoliderar) innebär hög risk, du får en bättre edge genom att invänta och köpa på ett kommande utbrott.

[su_divider divider_color=”#24890d” link_color=”#24890d”]

Närmaste target finns vid 1540 punkter, men innan dess befinner sig det psykologiska och jämna 1500.

De större indexen i USA befinner sig alla på överköpta nivåer och brukar agera draghund som vi alla vet. Dem kan säkerligen hjälpa till för en rekyl om säljarna kommer in och är här för att stanna ett tag.