omxFör fjärde gången utmanar kursen nyckelnivån omkring 1475. I candleväg kan vi i skrivande stund se en doji som ev kan utvecklas till en spinning top.

Detta är candles som i en stigande trend kan tyda på att köpare tappar dominans.

Nivåer som bör bevakas är den närmaste stödnivå (föregående motstånd) vid 1475.
Närmaste motstånd finner vi omkring 1480.

Får köparna tillbaka dominansen under morgondagen kan vi förvänta oss att motståndet 1480 passeras och ombildas till stöd.
Annars kan kursen ev komma att utmana den stigande trendlinjen som stöd.

Vi kan se en liknande candle i det tyska indexet DAX.