image

Veckograf över USA500

Två glidande medelvärden i form av 50 (svart linje) och 100 (röd linje) perioder (veckor).

Från 1998 tills idag har MA100 brutits 3 gånger där ett av fallen var falsk signal.

MA50 anser jag vara viktigt att bevaka också då det helt enkelt varnar tidigare än MA100 men ger också därför fler falska signaler för ras.

Faller USA500 genom MA50 i veckografen bör man verkligen bevaka MA100 och se så att det hålls intakt annars ger det en enorm säljsignal.

I dagsläget ser det lugnt ut men man ska alltid vara vaksam.