Gårdagen avslutades med en spännande bullish candle i DAX, är köparna redo att försöka pressa upp kursen?

 

DAX avslutade gårdagen i form av en hammer-liknande candle (bullish) om man bortser från den korta svansen på ovansidan av candlekroppen. Hammern är alltså en bullish candle och kan vara en signal på att köparna nu kommer försöka pressa upp kursen och att dominansen av pessimisterna börjar svalna av.
Momentum-indikatorn CCI befinner sig även vid en nivå där kursen tidigare har bytt riktning av trenden så frågan är om det är vad som är på gång även denna gång?

Hammern utgör nu ett stöd vid ca 9615 punkter och bryts detta kan man tolka hammern som en falsk köpsignal och närmaste stöd för DAX är då nere vid 9350 punkter.

Det närmaste motståndet som befinner sig ovanför kursen är återigen nyckelnivån vid 10000 punkter och stänger kursen ovanför denna nivå finns det en stor chans att det ger kursen en knuff i positiv riktning. Övriga motståndsnivåer är omkring 10090, 10850 och 11430 punkter.

En annan spännande nivå att bevaka är den fallande trendlinjen (gul markerad, streckad linje) som har sin början från DAX:s All Time High-nivå vid 12390,75 punkter. Man kan tydligt se att den nivån har använts såväl stöd som motstånd under en längre tid och man bör därför fortsätta att bevaka den då den klart kan påverka kursen och i skrivande stund utgör den ett lovande stöd.

dax-dag-2-2016-01-15

Stöd: 9615, 9350, fallande trendlinje från ATH

Motstånd: 10000, 10090, 10850