Screenshot_2015-11-06-08-21-08

Här ser vi dagsgrafen i DAX. Kursen befinner sig vid ett motstånd i form av en fallande trendlinje. Stänger kursen ovanför den ger det en fin köpsignal men faller kursen ner genom den kortsiktigare positiva trendlinje som agerar stöd kan man räkna med en rekyl i negativ riktning.