En Hammer hittar vi i botten av en negativ trend, signalen som candlen ger oss är att trenden kan vara på gång att vända.

Namnet kommer från självaste formen av candlen, det liknar helt enkelt en hammare.

Samma utseende i candleväg som en Hanging Man, men helt olika signaler och hittas i olika trender.

bulish

[su_divider top=”no”]

GRUNDKRAV:
Liten candlekropp.
Kan vara i båda färger.
Lång svans på nersidan av kroppen, minst 2ggr så lång som kroppen.
Minimal svans på ovansidan kan accepteras.

SIGNAL:
Potentiell trendvändning.

TREND:
Negativ – nedåtgående.

STÖD/MOTSTÅND:
Den lägsta punkten av hammern kan användas som stöd samt Stoploss.

MOTSATT SIGNAL:
Shooting Star.

EXEMPEL:
JM AB [ChiX]

Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs mer hos IG.

[su_divider top=”no”]

hammer

Den långa svansen på undersidan som är kännetecknet för Hammern visar hur köparna har återhämtat sig efter att säljarna tryckt ner kursen.

hammer2

Här är ett exempel på en tydlig Hammer i OMXS30

hammer-omx