USA500

USA500 (S&P500) har sedan det nynoterade ATH (all time high) vid 2119 punkter haft en kortsiktig negativ rekyl och befinner sig i skrivande stund vid botten av den långsiktigare trendkanalen. (Två parallella blå linjer i grafen.)

Vi kan se i grafen hur kursen vid flertalet tillfällen stängt utanför trendkanalen vilket resulterat till positiva rekyler, så ska det ske igen?

Man kan också se hur det långsiktiga MA200 (glidande medelvärde 200 dagar) agerar som ett viktigt stöd för kursen. Så detta stöd bör nogsamt bevakas. Skillnaden från de föregående positiva rekyler är att kursen nu inte är lika nära MA200 och det bör man ha i bakhuvudet.

Både MA50 och MA100 agerar just nu som motstånd och stänger kursen ovanför dessa omvandlas dem istället till stöd. Övriga motstånd finner vi omkring: 2068, 2093 och ATH vid 2119.

CCI (RSI-liknande indikator) befinner sig på kraftigt översålda nivåer och har även vänt upp så att den nu pekar i positiv riktning. Detta i samband med att kursen befinner sig vid trendkanalens botten kan signalera för kommande uppgång.