Teknisk analys av svenska index OMX, veckograf

OMX har gjort ännu en lägre notering sedan den negativa trenden började i våras 2015 men är det köpläge?

 

I veckografen kan man tydligt se hur OMX fallit ner genom flertalet stödnivåer och nu befinner sig vid det glidande medelvärdet på 200 perioder. Detta medelvärde är inget man i vanliga fall använder sig av i detta långsiktiga perspektiv men man kan ändå se hur det nu agerar stöd för kursen vilket är intressant.

Idag ser det ut som OMX stänger på plus och visar hur optimisterna tagit över dominansen av starten på denna vecka. Och än så länge befinner sig indexet ovanför MA200 och kanske kommer nivån att agera som en vändningspunkt för kursen. Om OMX mot förmodan bryter ner genom detta glidande medelvärde kan det resultera i en skjuss i fortsatt negativ riktning. Glidande medelvärden är något som ofta agerar stöd och motstånd och man kan se här i grafen hur det gjort de tidigare och hur kursen reagerar vid punktering av de nivåerna, exempelvis i Augusti noterades OMX under MA100 och paniken tog över.

CCI som jag använder är en momentumindikator och den visar att kursen varit nere på botten och vänt och det kan vara en signal att momentum börjar vända och att optimisterna börjar se köplägen.

Stöd som bör bevakas är nivån kring 1320 där även MA200 befinner sig och sedan nivåer omkring 1246 och 1257. Om OMX punkterar dessa nivåer ger det en säljsignal ur veckoperspektivet. Bryter OMX istället upp genom motståndsnivåer som befinner sig omkring 1386 – 1410 signalerar det för eventuell fortsatt uppgång och att den fallande trendlinjen som OMX befunnit sig under denna negativa fas kan vara ett riktmål för kursen, även MA100 befinner sig i skrivande stund omkring den nivån och bekräftar motståndsnivån.