Sverige30 Cash (20 SEK Minikontrakt) (-)Sedan föregående tekniska analys har nu OMX fallit ner genom stödet vid 1427 och även genom ett lägre stöd som befinner sig omkring 1408. Båda dessa nivåer agerar nu motstånd.

(Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs med hos IG.)

I föregående analys hade indikatorerna inte slagit om till positiv riktning men det kan vi nu tyda i grafen att dem gjort och ser vi tillbaka historiskt i daggrafen så är det en riktigt bullish/positiv signal.

Vi kan även se hur kursen börjar närma sig MA200 (glidande medelvärde 200 perioder/dagar, vit linje). Detta MA bör bevakas noggrant då vi ser vad som hände sist. MA200 befinner sig även i liknande nivå som en trendlinje så denna stödnivå är viktig att bevaka.

Läs den tidigare analysen som publicerades den 12:e december.

[su_divider divider_color=”#24890d”]

Teknisk analys ur veckoperspektiv

Ur ett veckoperspektiv fortsätter kursen i negativ riktning och så även indikatorer som RSI, MACD och Stockhastic. Ur detta perspektiv kan OMX ha en lägre botten att nå ur en medellång sikt.
Just nu kan man tolka hur MA20 agerar stöd i veckografen och även den tidigare nämnda trendlinjen.

Nivåer att bevaka i dagsläget är närmaste motståndet vid 1408 och därefter 1427.
Som stödnivåer har vi bland annat MA100 och MA200 (dagperspektiv) och en stigande trendlinje samt ett stöd omkring 1376. Beroende på hur dagen stänger kan vi ev använda candlens lägsta punkt som stöd, läs mer om det i nästa stycke.

[su_divider divider_color=”#24890d”]

I skrivande stund har kursen delvis brutit den kortsiktigt fallande trenden sedan dubbeltoppen. Detta tolkar jag eftersom dagens candle inte gjort en ny lägre notering av den korta negativa trenden. Om dagens stängning håller sig inom gårdagens candle kan detta tolkas som en ”Swing Low-setup”. Dagens candle bildar då både ett stöd och motstånd av dens högsta, samt lägsta punkten. Den nivå som under morgondagen bryts kan indikera åt vilket håll kursen kommer utvecklas åt.

Bryter kursen upp ger detta i kombination med signaler från indikatorerna en fin kortsiktig köpsignal.

I bildexemplet nedan är inte stödnivån inritad. Stödet skulle i detta exempel dras vid ”higher low’s” lägsta punkt.

swing_low