getinge

Den 4:e februari (markerat i grafen) bildar Getinge ett stigande gap vilket i sig bildar en stödzon som också är markerat i grafen som en grön rektangel.

Man kan tydligt se hur denna zoon agerar stöd och att kursen nu är här och nosar igen.

I dagsläget kan man också se hur det medellånga glidande medelvärdet på 50 perioder/dagar också agerar som en viktig stödnivå (grön linje).

Ännu en positiv signal ser vi hos CCI-indikatorn som nu har vänt upp och pekar i positiv riktning samt även brutit upp från översålda nivåer.

Har man som strategi att köpa vid en stödnivå kan detta vara ett läge för att ta position i Getinge med stoploss!

Stödområdet som jag har nämnt är en viktig nyckelnivå att bevaka och faller kursen ner genom denna nivå ger det en kortsiktig säljsignal och närmaste stöd är då omkring 200 kronor.

Stöd att bevaka:
212 kronor
215 kronor
MA50

Motstånd att bevaka:
219 kronor
229 kronor
235 kronor
MA20