Intrum Justitia

(Analysen är gjort i Pro Real Time, läs mer här.)

Intrum Justitia noterar i skrivande stund nytt ATH.

Varför jag tycker Intrum ser lite spännande ut är om man kikar på de kortare glidande medelvärdet MA20 (orange) och medellånga MA50 (blå).

Man kan se i grafen hur båda (alla tre med MA200) pekar i positiv riktning samt hur MA20 varit nere och studsat mot MA50. Och utöver denna positiva studs har kursen även brutit upp genom ett kortsiktigt motstånd i form av en negativt lutande trendlinje. Detta är båda positiva signaler som kan indikera på att kursen är på väg och ska testa den långsiktigare trendlinjen som agerar motstånd omkring 250 kronor.

Men innan 250 kronor nås har vi jämna det jämna 240 som jag skulle säga agerar som psykologiska motstånd. Kikar man historiskt i grafen är jämna 10:tal ofta nivåer där kursen agerar.