Med fasanalys menas att om en kurs bryter ner genom MA30 i veckografen (bild 1) ger det en långsiktiga säljsignal. För att undanröjja mängden falska signaler kan man istället kika på månadsgrafen och använda MA12 (bild 2). Bryter kursen ner genom MA12 i månadsgrafen är det en klar långsiktig säljsignal så bevaka denna nivå noggrant. Även om det är en falsk signal så är kan det ses som en ”billig” försäkring.

Ett hett boktips för att lära sig mer om fasanalys är denna bok: ”Stan Weinstein’s Secrets for Profiting in Bull and Bear Market

omx-langsiktigt-30-ma

omx-langsiktigt-12ma