Sedan föregående analys som jag publicerade den 19:e April har OMX dels gjort en 3:e rekyl mot att försöka bryta sig upp genom 1718 och även brutet ner och ur genom konsolideringszonen.

Läs den tekniska analysen http://www.frokenbors.se/teknisk-analys/omx-19-4/

Teknisk analys ur dagsperspektiv

OMXS30 DagsgrafUr ett kortsiktigt perspektiv ser OMX spännande och köpvärt ut. Kursen befinner sig vid det medellånga glidande medelvärdet på 100 dagar (röd linje). Och i samband med detta kan vi se hur både RSI och CCI har vänt upp från att befinna sig på översålda nivåer.

Tittar vi i candleväg kan vi se en såkallad ”Bullish Harami” vilket är, som det låter, en positiv candleformation.

Så summerat kan vi se flertalet köpvärda signaler ur nuvarande kursnotering.

Nästa stöd finner vi kring 1600 och närmaste motstånd agerar av den tidigare konsolideringsfasens ”golv” vid 1646 punkter.

Teknisk analys ur veckoperspektiv

OMXS30 VeckografZoomar man ut och tittar på OMX ur ett veckoperspektiv är signalerna inte längre lika positiva som ur det kortsiktiga perspektivet.

I veckografen kan man se hur OMX i slutet av januari bröt upp ur den stigande trendkanalen och sedan dess har befunnit sig ovan trendtaket som agerar stöd. Här kan man också få en bättre överblick av den tidigare konsolideringen som bröts ut i negativ riktning.

I detta perspektiv kan man se att det glidande medelvärdet på 20 perioder (veckor) agerar stöd för kursen, samt en zon omkring 1548 som är från toppen år 2000, alltså ett viktigt mentalt stöd.

Teknisk analys ur månadsperspektiv

Sverige omx månadsgrafJu längre man zoomar ut i OMX ju bättre överblick och tydlighet får vi att indexet helt klart befinner sig högt upp.

Både RSI och CCI är på starkt överköpta nivåer och har även båda vänt och pekar i skrivande stund i negativ riktning.

Går man tillbaka och ser till hur kursen betedde sig vid tidigare ”ras” som år 2000 och 2007 kan man se hur det skedde en stark positiv stigning följt av sidledes utveckling samtidigt som RSI och CCI vänder nedåt och därefter följt av ett kursras.

Summering

Om jag skulle summera dessa olika signaler ur de olika tidsperspektiven vill jag säga att kortsiktiga signaler tyder på köp och ur ett längre perspektiv pekar signaler på sälj, eller åtminstone avvakta.