OMX och S&P befinner sig båda i en negativ rekyl i månadsgrafen men fortfarande ovanför den stigande trendlinjen

Det är alltid lika intressant att zooma ut och titta på grafer ur ett betydligt längre perspektiv, i detta fall OMXS30’s och S&P’s månadsgrafer. I graferna har jag lagt till MA50 samt MA12 (glidande medelvärden 50 och 12 perioder/månader) och även momentum-indikatorn med standardinställning på 10 dagar.

omx-månad
Diagrammen är skapade med hjälp av TradingView

De gröna flaggorna som du ser i grafen är där momentumindikatorn antingen bryter upp- eller ner genom 0:värdet som är den grå streckade linjen i indikatorn. När linjen bryter upp genom 0:värdet ger det enligt indikatorn en köpsignal och tvärtom när linjen bryts ovanifrån.
[line]
sp500-månad
Här är samma gröna flaggor utplacerade i S&P500 där vi kan se samma beteende hos momentumindikatorn och kursen.

[line]

Momentum och OMX

Vid de tidigare toppar som OMX haft kan man se hur momentum varit en bra bit ovanför 0:värdet och sedan följt den negativa trenden ner under 0:värdet för att sedan bilda en botten och vända uppåt. Varje gång som momentumlinjen börjat vända uppåt från botten kan man även se att OMX påbörjat en positiv trend.

Summering och funderingar:

Momentumindikatorn befinner sig just nu väldigt långt ner vid nivåer där den tidigare vänt uppåt och kursen lika så. Så frågan är om historien ska upprepa sig eller ska den brytas? Vi kan helt klart konstatera att OMX är i en ”kortsiktig” negativ trend (ur månadsgrafens perspektiv) där även MA12 vänt neråt vilket bekräftar det. Men om man kikar på den närmaste kortare rekylen som OMX hade i slutet av 2011, ner mot den stigande trendlinjen så vände också MA20 nedåt men skiftade och vände upp ganska omgående.

Den stigande trendlinjen är nu ganska avgörande vart OMX ska ta vägen i det långa loppet, så det är helt klart en linje man bör rita ut i sitt månadsdiagram och bevaka noggrant!

[line]

Formula för momantum:
[code]M = V – Vx[/code]
V är det senaste priset, och Vx är stängningskursen X antal dagar sedan.