I detta inlägg delar jag med mig av flertalet diagram där jag ritat ut den så kallade Gann-fyrkanten vilket visar spännande historik och potentiell utveckling av den svenska börsen.

William Delbert levde mellan 1878 och 1955 och tog under sin livstid fram en väldigt intressant teori som han använde för att analysera börsmarknaden. Teorin som är döpt efter hans efternamn Gann, är en ganska avancerad utvecklingsteori men grundpelarna i teorin är priser, volym och tidsintervaller.

Man kan tydligt se hur OMX i historien ofta följt och använt dessa nivåer i detta instrument som stöd och motstånd och det sägs ju att historien har en stark tendens att upprepa sig. Här nedan delar jag med mig av flertalet grafer i månadsperspektiv där jag ritat ut en av Gann’s instrument och resultaten tycker jag är enastående.

Läs mer info om Gann’s indikator och teori på Investopedia:

How to use Gann Indicator
The Gann Studies
Gann Fans
Gann Angles
What is the Gann Fans formula and how is it calculated?


9 st diagram av OMXS30 ur månadsperspektiv med Gann:


Teknisk analys av OMXS30

WD Gann OMXS30

Teknisk analys av INDEX

Teknisk analys av OMX med Gann's teori

Gann's teori Indexanalys

Börsen Teknisk analys av OMX med Gann's teori graf 4

Börsen idag med Gann och OMX

Teknisk analys av OMX med Gann's teori graf 4

Teknisk analys av OMX med Gann's teori graf 12