UPPFÖLJNING 2/5

OMXS30-20140501

OMX fortsätter i sin positiva trend inom trendkanalen. Bollingerbandet har utvecklats horisontellt under den senaste tiden vilket kan tyda på kommande trendutbrott då även kursen konsoliderat sidledes. Bryter kursen upp genom motståndet vid 1376 ges kortsiktig köpsignal, även bollingerbandets tak befinner sig vid närliggande nivå.

Nyligen bildades ett Rising Window/Gap vilket är en positiv signal. Detta gap bildar i sin tur två stöd, det nedre stödet klassas som det starkare vilket är öppningen av gapet. Kortsiktig säljsignal ges om kursen faller igenom dessa stöd och det bör därför bevakas.

Långsiktig köpsignal ges om kursen bryter upp igenom trendkanalens tak som agerar motstånd. Långsiktig säljsignal sker om kursen istället faller ner igenom dess golv/stöd där även det långsiktiga medeltalet på 150 dagar befinner sig.

Lyckas kursen hålla nuvarande stöd intakt, 1345, kan nästa kurstaget komma att vara 1376 punkter.

StocS ligger strax under gränsen att indikera på överköpt.
RSI visar en negativ divergens, vilket betyder att RSI-grafens toppar har en negativ trend medan OMX-kursen utvecklats sidledes, RSI bekräftar alltså inte utvecklingen i kursen. Detta är något som man bör ha i bakhuvudet och bevaka, det kan indikera på en kortsiktig nedgång. Bevaka därför återigen 1345 varsamt.