Den negativa trendkanalens tak agerar fortfarande som motstånd tillsammans med det glidande medelvärdet på 20 dagar (MA20, blå linje). I grafen kan man tydligt se hur kursen i går (måndag) var uppe och nosade på medelvärdet som befinner sig strax under kanaltaket och detta resulterade i en negativ reaktion för kursen. Volymen under dagen var under genomsnittet och det kan tyda på viss oro samt var candlekroppen relativt liten vilken också indikerar på oro. Denna motståndszon är alltså tungt som OMX ännu inte lyckats ta sig igenom och området kan ge fortsatt reaktion om det testas igen. Det är alltså ett område att klart bevaka, samt en nybildad motståndlinje vid 1364 punkter.

indikator trendkanal, motstånd och stöd för indexkursen OMX

På nersidan finner vi fortfarande en stödlinje vid 1326 punkter. Avslutas dagen med låg volym tyder det på fortsatt oro och det finns risk för att kursen inte orkar göra en positiv rekyl och att det blir fortsätt riktning ner inom trendkanalen.

Stöd: 1342 (om kursen stänger ovan, annars agerar det motstånd) 1326

Motstånd: 1364, MA20

Indexanalys av OMX som befinner sig i en negativ trendkanal och MA20 agerar motstånd