Månad

Ur det långa perspektivet ser man med hjälp av månadsgrafen hur OMX befinner sig vid botten av en långsiktigt stigande trendkanal som knyter ihop de tidigare bottnarna från 2008/09 och 2011 och eventuellt även denna. Den stigande linjen agerar som ett viktigt stöd för kursen och har tidigare gett en positiv reaktion i utvecklingen när kursen varit nere vid den. Sannolikheten att stödlinjen även denna gång kommer ge kursen en ”studs-effekt” är stor. Man kan också se hur momentumindikatorn befinner sig på en väldigt låg nivå där OMX tidigare haft samma positiva ”studs-effekt”.

Teknisk analys OMX

Vecka

I veckografen kan man tydligt se hur OMX även befinner sig i ytterligare en trendkanal men som istället lutar negativt. Kanalens golv agerar som vanligt stöd och taket som motstånd och i dagsläget befinner sig kursen även vid denna trendkanals golv.
Läs min tidigare analys av OMX och S&P här

Stockholmsbörsen OMXS30

Dagsdiagram

I dagsgrafen kan man klart och tydligt se hur OMX befinner sig vid denna stödzon som består av både månads- och veckografens trendkanaler. Och ur det allra kortaste perspektivet har vi ännu en negativ trendkanal som även den utmanas av OMX.

I dagsläget ser man hur kursen testar den kortsiktiga trendkanalens tak som agerar motstånd och kortsiktiga motståndsnivåer omkring 1320-1320 + det glidande medelvärdet på 20 dagar. Stänger kursen ovanför dessa motståndslinjer omvandlas dem till stöd. Kursen får gärna stänga flera dagar över dessa nivåer för att bekräfta att trendkanalen är bruten och att det inte är ett falskt utbrott.

omx-dag-candle-2

Summering:

OMX befinner sig i vid en rejäl stödzon som baseras av flera viktiga faktorer från olika tidsperspektiv. Om kursen bryter upp genom den kortsiktiga trendkanalen som vi ser i dagsgrafen kan veckokanalens tak vara ett långsiktigare target. Detta stödområde kan alltså vara en botten för OMX och indikera på att kursen kommer byta riktning till det positiva. Men om kursen istället faller ner genom denna viktiga stödzon omvandlas alla nivåer till tunga motstånd.

Jag använder TradingView för att göra mina analyser:

tradingview teknisk analys, grafer och diagram

[recent_posts count=”3″]