24-11-2014Hennes & Mauritz AB (-)Hennes & Mauritz börjar närma sig sitt ATH (all time high) som noterades den 19:e September vid 315,50 kr.
I samband med detta kan vi se hur flertalet indikatorer visar hur aktien anses vara överköpt. Detta kan vara signaler som pekar på att kursen står inför en kommande rekyl i dessa områden.

(Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs med hos IG.)

Dock är överköpta- eller översålda indikatorer enbart en fingervisning av vad som komma skall. Vi har exempel här i grafen där indikatorerna visat på överköpt och kursen har fortsatt stiga.

Men till skillnad från föregående ATH har vi nu ett motstånd som består av just denna punkt att ta hänsyn till. Kan motståndet i kombination med indikatorerna vara tillräckligt med signaler för att kursen ska rekylera?

Jag personligen skulle ej göra entry innan detta område är ”avklarat” i form av ett positivt utbrott genom motståndet eller studs nedåt mot nuvarande stöd vid 298 kr.

Den branta trendlinjen som visas i grafen bör man hålla ett öga på samt flertalet glidande medelvärden, exempelvis 20- och 10 perioder som är närmast kursen i dagsläget. Faller kursen igenom dessa kan det vara en bra bekräftelse på att kursen är överköpt och att säljarna har tagit tillbaka dominansen ur ett kortsiktigt perspektiv.

I candleväg kan vi i fredags se något som nästan liknar en Hammer. Det är en negativ candle som visar hur säljarna har tagit tillbaka dominansen vilket vi kan se på svansen på ovansidan av candlekroppen.
Just nu uppdagas en dojiliknande candle vilket är en signal på svaghet och förvirring bland köpare och säljare. Ingen dominans råder av varken köpare eller säljare. Men i denna situation då kursen är i en toppfas ger detta i nuvarande läge negativa signaler, samt att föregående candle också är bearish.

[su_divider]

Kom ihåg att detta är en kortsiktig analys av H&M då bolaget ur ett långsiktigt perspektiv har en stigande trend och visar bra utveckling.