Sverige OMX

Teknisk analys av OMX

I den förra tekniska analysen som jag publicerade den 1:a Maj befann sig kursen strax under motståndet vid 1646. Samt så agerade MA100 (100 dagars glidande medelvärde) som stöd.

Vi kan nu i efterhand se hur kursen försökte ta sig upp igenom 1646 (+ en stigande trendlinje som agerar motstånd, vit streckad linje i grafen) utan att lyckas och föll istället ner mot nästa stödnivå vid 1600 som inte lyckades hållas intakt. Därefter var nästa stödnivå omkring 1548 (från toppen år 2000) som hittills hållits intakt.

I fredags stängde OMX starkt över motståndet 1600 som nu återigen agerar stöd. Och nu agerar även 1646 och den stigande trendlinjen som viktiga motståndsnivåer, samt MA100.

CCI och RSI befinner sig fortfarande på kraftigt översålda nivåer vilket fortfarande kan tolkas som köpsignal.

Summering

Motstånd att bevaka:
Bryter kursen återigen upp genom 1646 kan det tolkas som en kortsiktig köpsignal.
MA100 och stigande trendlinje (vit streckad)

Stödnivåer att bevaka:
1600 och 1548 samt det långsiktigare MA200