Analys av index, DAX veckoperspektiv

Jahaja, då var det ett nytt börsår och det har ju inte börjat åt ”rätt” håll för optimisten. Hur som helst vill ja önska alla ett gott nytt börsår!

Här är en teknisk analys av DAX i veckoperspektiv, där varje candlestick är en period om en vecka. Vad vi kan se i dagsläget är att årets första vecka avslutas som en fullröd candle i en brant negativ riktning. Varje börsdag sedan årsskiftet har avslutats på minus och börsen är rejält omskakad, så 2016 inleds av dominanta pessimister.

Kikar vi tillbaka till de senaste två årsskiftena mellan 2013-2014 och 2014-2015 har dessa årsskiften inte hellre startat uppför så det är inget nytt att vi börjar i nerförsbacke. Men med dessa ras bör man helt klart vara försiktig och avvaktande tills stormen har lugnat ner sig.

Graf av DAX, årsskiftet mellan 2013 och 2014Graf av DAX, årsskiftet mellan 2014 och 2015
I DAX, veckoperspektiv, har kursen rasat ner genom nyckelnivån vid 10000 punkter vilket omvandlar nivån från stöd till ett motstånd. Närmaste stöd som DAX nu har i sikte ligger omkring 9300 punkter och punkteras även denna nivå kan man förvänta sig en fortsatt nedgång i det långa loppet. Mellan dessa nivåer befinner sig även en positivt lutande trendlinje som även den agerar som stöd + det nedre bandet av bollinger-indikatorn.

Glidande medelvärden
DAX-kursen befinner sig under de långsiktigare glidande medelvärdena 50 och 100, men än så länge är 200 orört och agerar också som ett väldigt viktigt stöd. Kikar man tillbaka i veckografen så kan man se att om kursen punkterar MA200 så har den fått en rejäl negativ skjuss och saker och ting har en tendens att upprepa sig.

Sammanfattning
För den som vill gå lång och köpa in sig för en tro om stigning i DAX bör invänta en köptrigger i form av exempelvis ett uppbrott genom nyckelnivån 10000 punkter. Något som bör bevakas är hur kursen hanterar de närmaste stödnivåerna och håller inte dessa nivåer kan kursen komma att fortsätta falla. Man bör vara försiktig och som jag tidigare nämnde låta stormen lugna ner sig, om man inte gillar snabba rörelser förstås.