Guldet ser spännande ut ur ett långsiktigare perspektiv. Kortsiktig rekyl kan vara aktuell.

Teknisk analys ur dagsperspektiv

I dagsgrafen ser vi hur guldet befinner sig på överköpta nivåer som bekräftas av alla indiktatorer som jag använder.

Guldet gav köpsignal i början av januari då kursen spräckte upp genom en fallande trendlinje som agerat motstånd, grön linje i grafen som nu agerar stöd.

Närmaste stödnivån som guldet befinner sig vid nu är vid 1277.

Ur ett kortsiktigt perspektiv kan potentiell rekyl komma. Vi ser flertalet motstånd i dagsgrafen och i candleväg syns i skrivande stund en spinning top.
Köparna behöver mer krut för att orka bryta upp genom dessa nivåer.

Kika på guldet live hos IG.

guld

Teknisk analys ur veckoperspektiv

Zoomar vi ut och kikar på guldet ur ett veckoperspektiv ser vi att kursen befinner sig under en svagt negativ trendlinje, röd linje (syns även i dagsgrafen)

Bryter kursen upp genom denna ger det en köpsignal.

Vi kan dock förvänta oss att det kan ske en rekyl innan motståndet åter ska testas, vilket kan ge ett bra läge att för entry.

guld