AstraZeneca

AstraZeneca tycker jag ser intressant ur ett tekniskt perspektiv då kursen börjar närma sig en lutande trendlinje som vid 5 gånger tidigare agerat stöd. Kikar man lite närmare kan man även se en viss ökad volym vid varje ”studs” vilket kan tolkas som att många ser köpläge vid dessa nivåer och tar position i aktien, vilket i sig gör att fler värdepapper byter ägare och på så sätt ökar omsättningen/volymen i aktien.

Även CCI (Commodity Channel Index, RSI-liknande indikator ) tenderar att visa på en vändning från att vara på översålda nivåer.

MA200 (glidande medelvärde 200 perioder) agerar långsiktigt stöd, svart linje i grafen. MA50 har vid tidigare test av trendlinjen även agerat stöd och befinner sig nu vid liknande nivå.
Vänder MA20 (orange linje) ner kan vi förvänta oss en senare positiv rekyl.
Bryter kursen upp genom MA20 är detta en bekräftande köpsignal.

Har man som strategi att köpa vid stödnivå kan detta vara ett entry, faller kursen ner till trendlinjen ger det ytterligare ett entryläge. Men om stödet ej hålls intakt bör man avvakta.