Ett klassiskt ordspråk man brukar stöta på här och där är ”Let the trend be your friend”. I detta inlägg beskriver jag en metod man kan använda för att bekräfta/ta redan på vilken trend kursen befinner sig i just nu och hur stark trenden är. Metoden använder sig främst av MA20 och MA50 (20- och 50 perioders glidande medelvärde) och kommer från en tradingstrategi som kallas för Trend Trading.

När man behärskar denna teknik och enkelt kan utläsa olika trender och dess styrkor/svaghet finns flertalet köp- och säljstrategier man kan använda sig av, jag kommer blogga om dem.
Metoden kommer från boken: Trend Trading for a Living, skriven av Thomas K. Carr (Du kan köpa boken hos exempelvis CDON)

  • MA20 är ovanför MA50
  • Både MA20 och MA50 är stigande
  • Distansen mellan MA20 och MA50 är stor och/eller blir större
  • Rekyler når till MA20 och som mest mellan MA20 och MA50, dock aldrig hela vägen ner till MA50

[su_divider text=”Till toppen” divider_color=”#41a62a”]

Här nedan ser vi tre tydliga exempel i Castellum där MA20 bryter upp genom MA50 och ständigt ökar distansen. Lägg märket till hur aktien faller ner till/under MA50 varje gång MA20 slutat sin positiva riktning.

Castellum AB (-)

(Graferna är framtagna med hjälp av programmet ProRealTime, läs mer om programmet hos IG Markets)

[su_divider text=”Till toppen” divider_color=”#41a62a”]

I detta exempel ökar inte mellanrummet mellan MA20 och MA50 lika regelbundet som i exemplet ovan men trenden är fortfarande starkt positiv då kursen aldrig bryter ner till MA50.

strongbullish