En Hanging Man är en negativ candlesignal som potentiellt uppdagas i slutat av en uppåttrend.

Utseendet är identiskt med Hammer som du hittat i en nedåtgående trend, men signalerna skiljer sig helt åt. Den motsatta signalen är inte heller Hammer, utan formationen Inverted Hammer.

bearush

Definition av ’Hanging Man’ från Investopedia.

A bearish candlestick pattern that forms at the end of an uptrend. It is created when there is a significant sell-off near the market open, but buyers are able to push this stock back up so that it closes at or near the opening price. Generally the large sell-off is seen as an early indication that the bulls (buyers) are losing control and demand for the asset is waning.

[su_divider top=”no”]

Skärmklipp[su_divider top=”no”]

GRUNDKRAV: Samma utseende som en Hammer. (Liten candlekropp. Kan vara i båda färger. Lång svans på nersidan av kroppen, minst 2ggr så lång som kroppen. )

SIGNAL: Potentiell tillbakarekyl.

TREND: Positiv.

STÖD/MOTSTÅND: Används ej som motstånd.

MOTSATT SIGNAL: Inverted Hammer.

EXEMPEL:Holmen AB [ChiX]