TeliaSonera

Telia Sonera befinner sig vid ett stöd i form av en lutande trendlinje. Detta är 5:e gången som kursen studsar mot denna linje och alla tidigare gånger har det lett till positiv utveckling.

De vertikala linjerna jag placerat ut i grafen är där kursen befunnit sig vid stödlinjen och samtidigt haft en markant ökad volym.

Närmaste motståndslinjer finner vi vid omkring 52,70-52,85 kronor vilket är nivåer där kursen tidigare kämpat och inte lyckats befinna sig ovan någon längre tid.

Motstånd att bevaka,
52,70
52,85
53,50
54,10

Programmet jag använder heter Pro Real Time, läs mer om det r.

Faller kursen ner genom denna stödnivå är det en säljsignal.

Ser man till de glidande medelvärdena agerar nu det korta MA20 (orange linje i grafen, 20 perioder/dagar) som motstånd och ger en köpsignal om kursen bryter upp genom den.
Kikar man tillbaka historiskt i grafen så ser man att det är en bra signal då kursen haft bra positiv utveckling varje gång som MA20 spräckts.