Svenska Cellulosa

Den 30:e januari gör sca:s aktiekurs ett rejält stigande gap vilket bildar en stödzon mellan ca 184 -> 192 kronor.
Utmarkerad stödzon i grafen är från tidigare toppar samt från gapet. Även det kortsiktiga MA20 (orange linje) agerar i dagsläget stöd.

Närmaste motstånd finner vi vid det jämna 200 kronor. I skrivande stund kan man se hur kursen kämpar för att ta sig över men det ser inte allt för starkt ut varken i candleväg eller volym.

Lyckas kursen bryta upp över 200 kr ger det köpsignal. Och nästa motstånd finner vi omkring 210 kr.

Faller istället kursen tillbaka ner i stödzonen bör man avvakta. Och bryts stödets golv omkring 192 kronor ger detta en säljsignal då det kan indikera på att gapet kan komma att fyllas igen.

Grön pil i grafen visar mitt entry i aktien. Jag kommer att säkra upp mig och sälja innan börsen stänger och avvakta för att se hur kursen agerar mot motståndet kommande dagar.