Ur ett kortsiktigare perspektiv ser OMXS30 ut att vara vid en nivå där tungt motstånd finns. De senaste dagarna har vi sett en utveckling sidledes vilket visar hur varken köpare eller säljare har någon direkt dominans, vilket i sig kan tyda på viss förvirring och osäkerhet.

Efter en sån här brant stigande trend som vi haft sedan raset i september/oktober har jag känslan att många sitter beredd att trycka på säljknappen om dom inte redan gått kort. Att pessimisterna har större dominans nu är klart tydlig.

Kikar man på USA kan man se liknande tendenser om att kurserna i indexen börjar mattas av och i Tyskland och övriga europeiska index har många kurser redan börjat utvecklats svagt negativt. Ska Sverige haka på?

(Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs med hos IG.)

Dock gäller detta ur ett kortsiktigt perspektiv då trenden är långsiktigt positiv!

Sverige30 Cash (20 SEK Minikontrakt) (-)