ICA Gruppen AB

Grafen är gjord i programmet Pro Real Time, läs mer hos IG.

ICA Gruppen föll på rapportdagen den 11 februari vilket i grafen syns med ett så kallat ”gap down” (ett fallande gap i kursen). Detta gap skapar en viktig motståndszon som bör bevakas och det är mellanrummet från gapets början tills dess slut, alltså från ca 311 kr tom 306 kr.
När denna zon är igenfylld (kursen har stigit upp till 311 kr) anses motståndet vara utslaget och då finns nästa motstånd vid tidigare ATH (all time high) 324,90 kr som noterades den 20:e januari i år (vertikal linje i grafen).

CCI indikatorn (RSI liknande indikator) tyder på att aktien anses vara översåld vilket i sig är en köpsignal + att indikatorn vänt upp och pekar nu positivt.

Ännu en spännande signal är att kursen befinner sig vid MA100 (röd linje i grafen, 100 dagars glidande medelvärde). Detta MA agerar nu stöd och faller kursen ner genom linjen kan det tolkas som en säljsignal. Men i dagsläget ser stödet ut att hålla och för dem som ”köper vid stöd och säljer vid motstånd” kan detta vara en bra signal att agera på.

Övriga stödnivåer att bevaka är i nuläget 294,5 kr och 285 kr.