Just nu befinner sig H&M vid en nivå där flertalet stödlinjer befinner sig, frågan är om kursen ska studsa mot dessa eller fortsätta nedåt

Kikar man i H&M’s dagdiagram kan man se hur aktien befinner sig inom en negativ trendkanal där aktien studsat mellan tak och golv flertalet gånger vilket bekräftar att dessa negativa trendlinjer agerar som ganska starka stöd och motstånd.

I skrivande stund är kursen vid en nivå, omkring 271-274 punkter, där flertalet stöd finns och dessa har sin början från en botten som bildades i Augusti 2014. I veckodiagrammet kan man tydligt se hur kursen testade denna stödnivå ca två månader senare efter att den bildades och reaktionen av det blev ett trendskifte i den positiva riktningen. Stödet har alltså klarat av att hålla sig intakt vid ett tidigare test och frågan är om det ska hålla även denna gång?

Lyckas inte kursen hålla sig detta kluster av stödlinjer finns det risk för fortsatt nedgång och ett target kan då åter vara golvet i den negativa trendkanalen och/eller ett potentiellt stöd vid 261 punkter som bildades från en botten i Maj 2014.

För att aktien ska signalera om att den negativa trenden är bruten bör i första hand kursen bryta upp genom trendkanalens tak.

I dagdiagrammet kan man se hur volymen avtagit de senaste dagarna då samtidigt som kursen stängt på minus flera dagar i rad och detta skulle kunna indikera på att säljarna börjar ta det lite lugnare och är mer avvaktande.

Stöd: golvet i trendkanalen, 271-274, 261
Motstånd: trendkanalens tak, 283, MA20

Dagdiagram

hm-dag
Diagrammen är skapade i TradingView

Veckodiagram

hm-vecka