teknisk analys HM

H&M bryter upp genom 315 kr med styrka vilket vi kan se i den ökade volymen. Nu byter det föregående motståndet skepnad och agerar istället som ett viktigt stöd.

(Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs med hos IG.)

[su_divider]

Indikatorerna pekar fortfarande på att kursen anses vara vid överköpta nivåer. Men vi kan även se hur både Stockhastic och RSI gjort en rekyl i samband med utbrottet vilket bekräftar uppgången.

Fredagens utveckling resulterar i en candle som kallas för Marubozu. Detta är en bullish candle som man även kan ta hjälp av för att placera ut en stödnivå. Nicola Duke presenterar strategin mer i dessa videos:
Del 1: https://www.youtube.com/watch?v=p8TvXBWbQvA
Del 2: https://www.youtube.com/watch?v=0pHJlH7GgCE

[su_divider]

Den branta stigande trendlinjen agerar fortfarande stöd, där även det glidande medelvärdet på 10 perioder befinner sig samt så agerar det föregående motståndet vid 315 kr som viktigt stöd.

Fortsätter kursen uppåt och bryter upp genom nuvarande ATH (all time high) 319,70 kr ger det köpsignal.
Säljsignaler får vi om de viktiga stöden bryts och dem bör bevakas noga då kursen stigit brant och nu också befinner sig på orörd mark.

Detta är kortsiktiga nivåer att hålla kolla på.

[su_divider]

Placera anser att H&M är köpvärd.
Den låga räntan och starkare konsumtionskulturen i kombination med bolagets investeringar i nya butiker och näthandel talar för en fortsatt god utveckling.

Läs mer.