OBS! Det finns ytterligare två doji-signaler, Gravestone och Dragonfly – läs om dem i separata inlägg som kommer inom kort!

Doji – en kraftfull klassisk candle som ofta dyker upp i våra grafer. Formationen består av en candle utan ”candlekropp” och tyder på obeslutsambet mellan köpare och säljare. En Doji kan uppdagas i både negativ och positiv trend såväl som när det inte råder någon trend alls – så kallad: konsolidering.

En Doji kan alltså ge många signaler beroende på vart och när den uppdagas.bulishbearush

Har vi exempelvis haft en starkt stigande trend under en period (vilket betyder att köparna har full dominans och kontroll) och du börjar se dojis i grafen kan detta vara ett tecken på att, i detta fall, köparna börjar bli oroliga och tappar sin starka dominans. Det kräver ”starkt psyke” för att fortsätta köpa när priset hela tiden stiger, tillslut börjar det svikta (fler och fler nöjer sig, eller kanske till och med börjar sälja av) och det kan resultera i en tillbakarekyl. Du ser ett exempel på detta längre ner.

När du ser en Doji i en graf betyder det: ”varningsklocka” och ”höjd beredskap”. Med detta vill jag säga att du noga ska iakkta vad grafen och marknaden försöker berätta, varför tvekar både köpare och säljare på sin dominans?

”Bakom varje candle döljer sig en historia” – speciellt bakom en Doji!

[su_divider top=”no”]

2

GRUNDKRAV:
Ingen eller MINIMAL candlekropp.
Kan vara både positiv och negativ.
Lång svans på både ovan- och undersida.

SIGNAL:
Potentiell trendvändning eller fortsättning av trend.

TREND:
Kan hittas i både positiv- negativ trend samt konsolidering (ingen trend, sidledes utveckling.)

STÖD/MOTSTÅND:
Kan användas för att bekräfta tidigare stöd/motstånd.

EXEMPEL:
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO
Programmet jag använder mig av heter Pro Real Time, läs mer hos IG.

Här i exemplet ovan ser vi i Porsche-aktien hur flertalet dojis vid olika tillfällen indikerar på ovishet i handlen mellan köpare och säljare och trendskiftning är resultatet på detta.

[su_divider top=”no”]

1

YTTERLIGARE ETT EXEMPEL: VOLKSWAGEN AG VZO O.N.