Sedan föregående analys har USA brutit upp genom motstånden som nämndes med kraft. Under 17:e och 18:e december ser vi två stora gröna candles vilket visar tydligt att köparna har full dominans och optimism råder. (Läs den tidigare analysen)

Nackdelen med att kursen går upp så snabbt är att indikatorerna lika snabbt hamnar på överköpta nivåer vilket vi kan tyda i grafen när vi kikar på RSI och Stockhastic. MACD har dock fortfarande mycket kvar att ge.

I skrivande stund befinner sig kursen vid ett motstånd i form av ATH, omkring 2077. Dagen efter dessa två gröna candles som jag nämnde kan vi se en candle som visar på viss oro/svaghet (Läs mer om candleformationen doji). Och detta sker vid motståndsnivån vilket är fullt logiskt och bekräftar motståndet.

Bryter kursen upp genom 2077 kan vi förvänta oss att nya ATH kommer att noteras.
Vi har sett tidigare hur Stockhastic och RSI under en stigande trend fortsatt befinna sig på överköpta nivåer en längre tid (se streckad markering i grafen).

Läs mer om programmet jag använder, Pro Real Time

USA500

Stöd att bevaka, 2066 samt 2047
Motstånd, 2077

Jag personligen skulle bevaka och vilja se att 2077 spräckt innan jag funderar på att ta en lång position. Kursen befinner sig inom en konsolidering som nu kan tyda på viss oro. Faller kursen ner genom närmaste stöd kan det indikera på en kortare rekyl.