Analys av Fingerprint

Fingerprint har skapat en variant av en ”head-and-shoulder”-formation vilket i detta fall kan tolkas som en varning för eventuell fortsatt nedgång. Det motstånd som kursen behöver bryta sig upp genom för att utesluta denna negativa formation befinner sig omkring 440 kronor. Vid denna nivå är den så kallade ”neck-line” utmarkerad som eär n del av ”head-and-shoulder”-formationen och agerar motstånd.

Så det är denna linje man bör bevaka för eventuell studs i negativ riktning eller punktering uppåt vilket ger en kortsiktig köpsignal och kan betyda att optimisterna har övertalande dominans och får kursen att byta riktning.

Det finns även ett stöd vid 420 kronor av en tidigare positiv Hammer-candle som bör bevakas, längre ner finns stöd runt 397 och 300 kronor. Så Fingerprint har en hel del stöd att luta sig emot och dem bör man bevaka om de kan hållas intakt eller inte.

Kortsiktiga säljsignaler ges om stöden punkteras och en köpsignal utlöses om kursen stänger över neck-linjen.