Ur ett långsiktigt perspektiv (i detta fall månadsgraf) kan vi se hur EUR/USD börjar befinna sig vid nyckelnivåer.

I tidigare skeenden kan vi se hur kursen vänt upp flertalet ggr efter att indikatorer befunnit sig vid översålda nivåer i samband med att kursen studsat mot starka stödnivåer.

Stöd ageras av: MA200 (glidande medelvärde 200 perioder).
En horisontell stödlinje omkring 1,18 samt en svagt lutande trendlinje och även bollingerbandets golv.

Läs mer om valutahandel hos IG

USD

[su_divider]

Ur ett dagperspektiv kan vi se ett motstånd vid 1,25 som bör bevakas samt den streckade lutande trendlinjen som agerar som långsiktigt stöd.

dailyUSD (-)