Fröken Börs

Aktieblogg med fokus på analysering av aktier och index, i huvudsak teknisk analys
Utvald bild

Vad är ett index?

Vårat svenska index OMX, som är en förkortning av OMX Stockholm 30, väger samman prisutvecklingen av de 30 mest omsatta aktierna och genererar ett sorts medelvärde av aktiernas rörelser.

Definitionen av index

Vårat svenska index OMX, som är en förkortning av OMX Stockholm 30, väger samman utvecklingen av de 30 mest omsatta aktier. Utifrån dem aktierna så genererar indexet ett sorts medelvärde av aktiernas prisrörelser. Ett index är alltså är ett sorts mått som används för att kalkylera och mäta förändring av olika värden. Bolag som idag bildar OMXS30 är exempelvis HM, ICA och Ericsson men listan är inte konstant utan kan förändras beroende på bolagens fram- eller motgång. Om ett bolag växer och ökar sin omsättning kan företaget klassa in sig OMXS30 och på samma sätt kan ett bolag vars omsättning minskar bli utknuffat från indexet. Ett index’s innehåll av bolag kan alltså förändras med tiden och längre ner på sidan finner du en lista av de bolag som utgör OMXS30 i dag.

Ett index är alltså ett verktyg som vi kan använda för att se de genomsnittliga värdena av olika utvalda produkter och områden. I den finansiella branschen är index bland de viktigast verktygen som används då dem speglar hur hela ekonomin och marknaden rör- och beter sig. Många människor som handlar med värdepapper baserar sina köp och säljbeslut beroende på hur just ett index rör och beter sig.

Rörelser och påverkan

De mäktigare index som finns i världen har stor makt och påverkan på de som är mindre. USA’s olika börsindex är några av de som kan påverka den övriga världsmarknaden väldigt snabbt. Sker det något i USA som av någon anledning skapar oro och rädsla kan det resultera i panik på USA’s börs och det kan sedan resultera till panik och kraftiga rekyler för den övriga omvärlden.

Då de större indexen kraftigt kan påverka de mindre, som exempelvis vårat egna index, bör man se till att inte stirra sig blind på endast OMXS30 när man analyserar utan se till att man också analyserar de större indexen som kan resultera till stora rörelser både i positiv och negativ riktning.

[supsystic-tables id=’1′]

 

En enkel och samanfattande video från Investopedia där de förklarar vad ett index är: DEFINITION of ’Index

Några av de viktigare index som du kommer stöta på är USA’s Dow Jones, S&P500 (bild här nedan) och NASDAQ. Detta är tre index som har väldig stor betydelse och tyngd för hur marknaden reagerar och beter sig. Andra index som kan påverka stort är exempelvis Japans Nikki,Tysklands DAX och Kinas Hang Seng.

S&P500 index

Ett index räknar man inte i pris utan istället med hjälp av punkter, exempelvis i bilden här ovan så ser vi hur indexet S&P500 befinner sig vid 1920 punkter.