Trendkanalens golv gav Hennes & Mauritz en skjuts uppåt

I den tidigare analysen som jag publicerade den 9:e Februari befann sig H&M vid trendkanalens botten och jag nämnde att den nivån kunde ge kursen en positiv rekyl vilket vi kan se att resultatet också blev.

I dag kan man se hur kursen lyckats bryta upp genom trendkanalens tak som agerat motstånd men nu istället omvandlats till stöd. Volymen var dock inte på några märkvärdiga nivåer vilket hade varit en bra bekräftelse för utbrottet och man bör vara försiktig men att ta för givet att motståndsnivån verkligen är avklarad.

Man kan nu tydligt se hur MA50 agerar motstånd (rosa linje) samt föregående topp vid 288 kronor. Kursen har stigit över 11% sedan den 9:e Februari och en återhämtning i form av negativ rekyl är inte helt omöjligt att vänta sig, speciellt nu när kursen befinner sig vid tydliga motståndsnivåer.

Diagram från tidigare analys, 9:e Februari

Analys från den 9:e Februari hm-dag

Jag använder TradingView för att göra mina analyser:

tradingview teknisk analys, grafer och diagram